Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie

De NVvV is een subvereniging van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. Alleen leden van de NVvH kunnen gewoon lid zijn van de NVvV. Daarnaast kent de vereniging nog buitengewone leden, rustende leden en assistent-leden: artsen in opleiding tot chirurg. Vaatchirurgie is een subspecialisatie van de algemene heelkunde, maar vaatchirurgen hebben daarnaast het certificaat vaatchirurgie. Dit certificaat wordt uitgegeven door de NVvV aan algemeen chirurgen die aan vastgestelde minimum eisen voldoen aangaande vaatchirurgische verrichtingen.

Er wordt tevens een vervolgopleiding vaatchirurgie verzorgd. Deze opleiding wordt aansluitend gevolgd na de opleiding tot algemeen chirurg. De CHIVO (chirurg in vervolgopleiding) ontvangt automatisch het certificaat vaatchirurgie na afronding van de vervolgopleiding en voldoet daarbij tevens aan Europese normen. De vervolgopleiding wordt in een beperkt aantal ziekenhuizen verzorgd.
Op deze website is tevens een besloten deel voor de leden van de NVvV opgenomen, die alleen te bereiken is door middel van een wachtwoord. Deze is te verkrijgen via het secretariaat.


Secretariaat

Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie
Daniella van Nieuwenborg
Postbus 20061
3502 LB UTRECHT

T 030-28 23 210
F 030-28 23 329
E nvvv@nvvh.knmg.nl

Bezoekadres:
Mercatorlaan 1200
3528 BL UTRECHT

link: http://www.vaat-chirurgie.nl